Wednesday, 30 November 2016

Björk - Kastljós + Menningin - Interview (icelandic) (2016) [RÚV] (Edited Audio) - [AAC-M4A]


AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?nnwibf5pk10o6q4 - Björk Guðmundsdóttir, Kastljós. + menningin. Með höfuðið inni í stærsta leiksviði heims/With head inside the biggest stage in the world (2016) [AAC-M4A] 

RÚV HQ 480p stream link: > http://www.ruv.is/frett/med-hofudid-inni-i-staersta-leiksvidi-heims <

info: (icelandic) 

Björk Guðmundsdóttir hefur aldrei verið hrædd við að kanna nýjar lendur í list sinni, og hefur nú hafið innreið sína í veröld sýndarveruleikans. Á sýningunni Stafrænn heimur Bjarkar, sem opnuð var í Hörpu fyrr í mánuðinum, gefst gestum kostur á að upplifa tónlistina af síðustu plötu hennar, Vulnicuru, með öllum skilningarvitum. Hún segir spennandi að vinna með miðil sem enn sé í mótun og að þessi tækni opni tónlistarmönnum leið inn á stærsta leiksvið heims.
Rökrétt þróun
Sýning Bjarkar var fyrstu opnuð í Ástralíu síðastliðið sumar en kom við í Tókýó, London og Montreal áður en hún var opnuð í Hörpu í nóvember. Á hverjum viðkomustað bætist eitt verk við sýninguna en myndböndin nýta sér allt litróf sýndarveruleikatækni samtímans. Þótt tæknin sé mörgum framandi lítur Björk á sýndarveruleika sem rökrétt framhald á ferli sínum.

„Já, þetta var í raun og veru náttúruleg þróun frá mínum bæjardyrum séð. Tónlistarmyndbandið er form sem ég hef unnið mikið að frá því að ég var í Sykurmolunum. MTV var í raun og veru sýndarveruleiki 9. áratugarins. Það má ekki gleyma því að öll þessu viðteknu form, eins og að skella myndbandi í sjónvarpið, voru mjög róttæk á sínum tíma. Þetta er svolítið sama tilfinning í sýndarveruleikanum og það er mjög skemmtilega að taka þátt í þessu formi meðan það er enn verið að skilgreina hvað það er.

Ráðrík en líka lýðræðisleg
Björk hefur ávallt lagt mikið upp úr tónlistarmyndböndum sínum. „Þegar ég hætti í hljómsveitum og fór að gera mína eigin tónlist varð ég miklu ráðríkari þar; ræð kannski 80 prósent af mínum plötum og tek svo inn samstarfsfólk. En ég er líka létt lýðræðisleg týpa, finnst gaman í hópvinnu, var tíu ár í hljómsveitum þar sem við unnum í hóp, og það yfirfærðist á þetta sjónræna hjá mér. Þeir leikstjórar, sem ég vinn með, skrifa nafnið sitt undir að lokum en við James Merry, sem ég vinn mikið með núna, skrifum sögurnar með leikstjóranum.“

Vasa-Wagner
Björk segir að sýndarveruleikinn feli í raun í sér draumsýn tónlistarmanna á borð við Richard Wagner um að koma öllum listgreinum fyrir í sama verkinu. „Já þetta er einhver vasa-Wagner. Ég held að margt tónlistarfólk, alveg síðan að Wagner var og hét, hafi verið spennt fyrir því að taka öll skilningarvitin inn og hafa 360° leiksvið. Þú ert bara með hausinn inni í stærsta leiksviði heims þar sem allt getur gerst. Og þetta er svo spennandi - ógeðslega spennandi.“

info: (english)

Björk has never been afraid to explore new territories in the art, and has now made its way in the world of virtual reality. The exhibition Digital World Björk, which opened in Harpa earlier this month, gives guests the opportunity to experience the music of the last album its Vulnicuru, with all the senses. She says exciting to work with a medium that is still in development and that this technology opens the way musicians onto the biggest stage in the world.
logical development
Show Björk was first opened in Australia last summer came to Tokyo, London and Montreal before it opened in Harpa in November. Every crossing is added one work to show the videos make use of the entire spectrum of contemporary virtual reality technology. Although the technology is many exotic looks Björk on virtual reality as a logical step in his career.

"Yes, this was really a natural progression from my standpoint. Music video is a form I have worked much since I was in the Sugarcubes. MTV was actually virtual reality ninth decade. It should not be forgotten that all this current form, like slamming the video to the TV, was very radical at the time. This is a bit the same feeling of virtual reality and it is very pleasant to participate in this form while it is yet to define what it is.

Bossy but also democratic
Björk has always maintained that its music videos. "When I left the bands and began to make my own music, I became much masterful there; handle maybe 80 percent of my plates and so take your colleagues. But I also make democratic type, likes a team, ten years in bands where we worked in a group, it moved over this visual for me. Those directors who I work with, write their name under the end of the James Merry, I work with a lot right now, writing stories with the director. "

Vasa Wagner
Björk said that virtual reality does in fact the dream of musicians such as Richard Wagner to bring all the arts for the same job. "Yes this is any pocket-Wagner. I think many musicians, ever since the Wagner and was named, was excited to take all the senses and have a 360 ° stage. You have only the head inside the biggest stage in the world where anything can happen. And this is so exciting - so bloody exciting. "

photos @ http://www.ruv.is/ + https://www.instagram.com/james.t.merry/

please buy her albums + support this superb and unique icelandic/nordic artist @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/ http://www.ruv.is/ © kastljós. menningin. RÚV.IS 

re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

Björk: 'Maria' Glerbrot: (Broken Glass) (1986) (AUDIO) [RÚV] - [AAC-M4A]

AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?62z5wvcci6ndeoz - Íslenskar sjónvarpsmyndir: Glerbrot
Sjónvarpsmynd eftir Kristínu Jóhannesdóttur sem byggir á leikritinu Fjaðrafoki eftir Matthías Johannessen. Myndin fjallar um unglingsstúlkuna Maríu sem er í hljómsveit og straumhvörf í lífi hennar þegar foreldrarnir gefast upp á hlutverki sínu og senda hana á uppeldisstofnun fyrir ungar stúlkur. Aðalhlutverk: Björk Guðmundsdóttir, Kristbjörg Kjeld, Margrét Guðmundsdóttir, Helgi Skúlason, Pétur Einarsson og Margrét Ákadóttir. Myndin er frá árinu 1988.

Björk: 'Maria' Glerbrot: (Broken Glass) (1986) (AUDIO ONLY) [RÚV] [AAC-M4A]

RÚV HQ 480p stream link: > http://www.ruv.is/sarpurinn/ruv/islenskar-sjonvarpsmyndir-glerbrot/20161016 <

photos @
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

please buy her albums + support this superb and unique icelandic/nordic artist @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/ http://www.ruv.is/ © RÚV.IS

re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

Monday, 21 November 2016

Björk: 51st Birthday !! My Dedication ! - November, 21st (21-11-1965/2016)

[björk, 51st birthday] this monday, november, 21st 2016 50 year old icelandic/nordic singer/songwriter björk, will be celebrateing her [special milestone 50th birthday] !! this is my 51st birthday dedication to the life & career of 'björk guðmundsdóttir' born on a sunday in her native nordic country iceland the capital reykjavík on november 21st 1965. björk, childhood nickname 'bapsi' as a child. she attended the barnamúsikskóli, in reykjavík, iceland, from the age of five. her recording career began in 1977 at the age of 11 while studying piano and flute at music school. before björk, was famous she worked odd jobs at an antiques shop, a bookstore, a vinyl record store, a coca-cola bottling plant, where her job was to check for cleanliness, and she worked on a farm around christmas time in 1984 plus a fish factory during the easter break in 1984. and in her early punk band 'spit & snot' she was a drummer, and she had no eyebrows and had orange hair. she's the most uniqueist woman alive on mother earth. [björk: the lovely body expression gesture habits] - (1) the cute constant nose rubbing. (2) the legendary sick out tongue. (3) biteing fingernails micro-biting. (4) the forefinger thumb dance affair. (5) the mysterious jaw/finger nose snorf. (6) squeezeing her super cute elfin face expressions. (7) constant licking around her lip's. (8) beautiful facial tic-constant body twitching with a tilt of the head. (9) placeing hand on belly - [björk: voice octave's] - (1) high octave volcal range. (2) throat rumble. (3) characteristic icelandic jibberish. (4) howls. (5) screams. (6) screech. - 'icelandic/nordic beauty this immense' 'volcano of iceland' 'we need milk & cakes and a warm bed' 'her voice is a firework of pure emotions...and her music is a raw thunderstorm of a unique true tribal beat from an astral world' björk is one of the worlds most greatest artists, unique, creative, and constantly evolving phenomenon, 'goosebumps to watch' one of the few great artsy artistic poetic artists of the modern world. truly inspirational. 'an image of the beautiful' 'imaginative side of the human mind' 'she's a 'beautiful enigma' 'ideal' 'graceful' 'iconic' 'quirky' 'mystic' 'tiny artistic whirlwind' 'kooky' 'attractive' 'photogenic' 'collaborator' 'lady of the flute' '34 scores for piano, organ, harpsichord, & celeste' 'musical scientist' 'musicologist' 'wild icelandic teenager punk' 'unique hazel/green/orange/yellow eye's' 'make-up' 'multi-colored eye/shaddow make-up' 'the deep intense stare look' 't-shirt girl' 'japanese kimono traditional garment' 'facial/embroidered masks' 'head pieces' 'neck pieces' 'gem stones/bindi dot's' 'bobby hair pins' '1993/1994 mohair fuzzy jumper/sweater' 'jeweled/gem encrusted golden facial/net/embroidered masks' 'natural eyebrows/unibrow' 'small cold sore upper small lip 1990's' 'gems stones or bindi dot's under her eye's & over her forehead 1993/1994' 'hunter arms in the air belly dance 1998/2007' 'isobel arm's/hands of a clock vespertine dance 2001/2017' 'hollow biophilia bum dance 2011/2012' hyperballard listening hand over ear, hearing...crowd singing hyperballard move' '5 years/oceania/hope curtsy/spining around ballerina music box volta dance' 'japanese shooting magical spider silk hand held throw 'kambuki volta streamers 2007/2008' 'roman candle biophilia 2 hand held tubes fireworks 2011/2012' 'the sugarcubes colored resin plastic rings & rubber wrist watches & stop-watches 1990's' 'geometric hairdos' 'hair/ornaments' 'japanese geisha hair/ornaments' 'short boyish hair 1982/1983/1984/1989/1990' 'the sugarcubes 'blue/red/silver big oval/straight plastic barrette french hair clips 1987/1988' 'the sugarcubes björk cycling shorts 1988' '2-sided princess leia star wars bobby pinned updo hair buns 1992/2005/2016' 'bobby pinned updo hair-knots 1993/1994' 'star hair do with blue beaded hair clip 1994' 'japanese looking fringe jet black long hair 1995/1996' 'ginger hair 1996' 'bleech blonde/ginger hair/pulled-up techno mohawk stringed woven/spider hair plaits 1996/1997' 'long bobby pinned shield hair 1996/1997' 'slanted hair-do 2003' 'pulled up hair with top knot/front bobby pinned updo 2 big beaded hair top knot 1997/2011' 'shaved neck' & pulled up hair/woven with string/flowers, tied with ribbon below ear's jewish 'peyot' hair plaits/woven lime green string top-knot 2013/2018' 'head/neck dresses' 'pom-pom head dress 2008' 'pom-pom leggings 2007' 'hair fringe neck pieces 2005/2007/2008' 'volta beaded/string rubber spiked wrist swing bag object 2007/2008' 'multi-colored dipped finger-tip's 1993/2001/2007/2008' 'multi-colored painted forehead make-up 1997/1998/2008' 'multi-colored hoods 2004/2005/2012' 'bulbous multi-colored wig's pinned with 'bobby pins' into a twisty spiral 2011/2012' 'the sugarcube sperm necklace 1988/1992' 'gucci gown/dress 2017' 'facial/embroidered masks/head pieces & neck pieces 2007/2017' 'debut brown hiking boots/red boot laces 1993/1994' 'volcanic ash necklaces/pendants' 'glasses/sunshades' 'tights/stockings' 'DJ/raver' 'saviour of iceland' 'eco-environmental awareness' 'rolling her R's' 'czechoslovakian immigrant 'selma ježková' 'björk's curtsy' 'crystal clear icelandic pronunciation' 'awesome icelandic accent/dialect' 'icelandic jibberish' 'fantastic throat rumble' 'howls' 'screams' 'screech' 'björk's celestial folk voice bewitching the listener' 'pixie nose' 'band of freckles over nose brige/under eyes' 'pronounced parentheses smile lines' 'pronounced philtrum groove' 'lovely shaped mouth' 'lovely high cheekbones' 'gorgeous chunky shaped leg's/thighs/gorgeous knobbly knees' 'lovely hands & boyish fingers' 'bitten fingernails/micro-biting' 'shiny shimmering sparkling glitter glamour costume carment gown/dresses' 'multi-colored stockings' 'skin tight 2-tone marble multi-colored leggings' 'big soled shoes' 'the goddess of sparkle' 'lovely pop-belly' 'infectus to watch' 'sipped teaspoons of soup between songs' 'gorgeous mother' 'little elven princess' 'icelandic qween' 'techno pop warrior' 'dramatic hand gestures' 'sexual hand gestures' 'hand signals' 'army of me...arms out to the side move' 'techno/trip-hop goddess' 'electro goddess' 'icelandic flameing lip's' 'nordic' 'pagan' 'pixie' 'elven' 'eccentric elf' 'icelandic/nordic pop warrior' 'icemaiden' 'screaming masterpiece' 'high octave vocal range is laser optical precise' 'pure personality' 'unique body/face movement' 'face scrunches' 'lovely bone structure' 'mole under her right lower lip' 'mole on upper right knee-cap' 'star tattoo behind her left ear' 'vegvísir viking compass tattoo on her left upper arm' 'looks back at band...taps on her chest twice with one finger pointing up' 'history of touching/pointing down there/multiple orgasms live on stage' 'microphone right handed, & left thumb pointing back' 'one day & hyperballard...left hand by ear' 'icelandic volcano' 'true modern minimalist' 'full artistic control' björk embraces the true essence of simplicity in her music, an untameable force of nature, she's an artist who marches to nobody’s tune but her own. 'black lake' 10+emotional. by far one of the greatest heart felt, moveing videos ever done by her that ive ever seen too date. filmed in volcanic raw iceland...watching this is very emotional and moveing, the part when she's thumping her chest over and over again, as she 'jump starts' her shattered broken heart with the sound of 'flatline' is masterful. aged 49 in the 'black lake' video, she never fails and now she's comeing 50 she still brings the emotion passion and raw power in her music. [björk is pure electricity!] : growth !! all the best x , truly fertile warmthness , soulwarmth & gratitudes !! birchness ... http://gudmundsdottirbjork.blogspot.co.uk/

Saturday, 12 November 2016

Björk - SBS Nomad (Icelandic) Interview, January, (1994) - [AAC-M4A]

AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?3cx0wwth5m2lq0w - Björk:
SBS Normad
(Icelandic) Interview,
January, (1994)

Tracklist:

01. Björk, SBS Normad (Icelandic) Interview, January, (1994)

photos @
http://bjork.fr/ + http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

please buy her albums + support this superb and unique icelandic/nordic artist @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/

re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

Björk: Explode & Crash ! Asian + Australian, Post Tour Interviews (1995/1996) - [AAC-M4A]

AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?bbod499bta7lmtb - Björk:
Explode And Crash !
Asian + Australian,
Post Tour Interviews, (1995/1996)

Tracklist:

01. Björk: Explode & Crash ! Asian + Australian, Post Tour Interviews (1995/1996)  

info: hear the icelandic/nordic pop warrior being interviewed in asia and australia during her 1995/1996 'post' world live concert tours, as she felt the need too  "explode & crash!" with the horrid press media.

photos @
http://www.bjork.com/ + http://www.bjorkish.net/

please buy her albums + support this superb and unique icelandic/nordic artist @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/

re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

Tuesday, 8 November 2016

Björk - Live In Concert @ Eldborg Harpa, Iceland Airwaves '16, Reykjavík, [Sinfóníuhljómsveit Icelandic Symphony, Stringed Orchestra] 5th November, (05-11-2016) [Partial] - [AAC-M4A]
AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?8dnnlvivuxu3fdg - Björk:
Live In Concert @ Eldborg Harpa, Iceland Airwaves '16,
Reykjavík, Iceland, [Sinfóníuhljómsveit Icelandic Symphony, Stringed Orchestra]
5th November, (05-11-2016) [Partial]

Setlist:

01. Stonemilker *
02. Lionsong
03. History Of Touches
04. Black Lake
05. Family
06. Notget
07. Aurora
08. I’ve Seen It All
09. Jóga *
10. Vertebrae By Vertebrae
11. Quicksand
12. Mouth Mantra
13. Bachelorette
14. Pluto

show info: Björk actually kicked things off on Saturday, at 5pm, with her show of two halves : one set of orchestrated reworkings of her 2015 album Vulnicura, and a second set of also-symphonic “hits”. For the first she wore a red puffy dress and matching shoes and headdress, but really the mood was blue, although Vulnicura is an autopsy of her relationship with Matthew Barney, so maybe the colour did make sense. This was non-electronic Björk, singing sweetly these sometimes sour scenes from a marriage, the alternately swelling and stabbing strings and weeping violins conjuring mournfulness and melodrama. It is to her credit that she managed to make Vulnicura – her Blood on the Tracks if not her Berlin or Sister Lovers – a viable commercial attraction, giving shape and order to the emotional tumult, to these snippets of words said in anger (“You betrayed your own heart / corrupted that organ”) and anguished cries about the destruction of a family. She created intimacy in an immense space. After the interval, the mood was lightened somewhat as Björk returned for renditions of Jóga and Bachelorette, for which she wore what looked like an extraterrestrial burka. Of course she did. Guardian
The power of Björk’s Vulnicura performance lies in her ability to emote for our viewing pleasure. It sounds sickening when I phrase it that way, but stay with me here. She joined her full orchestra onstage at Harpa wearing a puffy red dress designed by David Ferreira, red stockings, and red platform shoes. On her face was a mask that looked a lot like a ruff. In that moment, she looked just like the Queen Of Hearts, and then she started to sing and I decided it wasn’t an apt comparison. Björk began with “Stonemilker,” which opens Vulnicura with an admission of distance. “Our jux-ta-po-si-tioning fate,” Björk sang, landing each syllable as if it were its own word. “Find our mutual coordinates.” I’m not really a cryer, and I cried. There is something so overwhelmingly sad about watching Björk sing these songs. She has made sad music in the past, yes, but there’s always been a playfulness to her character that transcends misery. On Vulnicura, though, she’s kind of just letting us know every single dark thought that passed through her head during a life-altering breakup. To see anyone stripped of their joy is terrible. To see Björk deprived of hers is borderline unbearable. Stereogum

tour photos @
http://www.bjork.com/ + http://www.bjork.fr/ + other www.'s

please buy her albums + support this superb and unique icelandic/nordic artist @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/

re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/

Friday, 4 November 2016

Tappi Tíkarrass - Live @ The Western Melavellinum, Reykjavík, Iceland, Saturday, 28th August, (08-28-1982) (Split) - [AAC-M4A]AAC-M4A download link: - https://www.mediafire.com/?ac44hhwvmxdjpv7 - Tappi Tíkarrass:
Live @ The Western Melavellinum
Reykjavík, Iceland,
Saturday, 28th August, (08-28-1982)

Setlist:

01. Iltí Ební - Live @ The Western Melavellinum, Reykjavík, Iceland, Saturday, 28th August, (08-28-1982)
02. Fa Fa - Live @ The Western Melavellinum, Reykjavík, Iceland, Saturday, 28th August, (08-28-1982)
03. London - Live @ The Western Melavellinum, Reykjavík, Iceland, Saturday, 28th August, (08-28-1982)

show info: (icelandic) Melarokk voru tónleikar sem voru haldnir á Melavellinum í Vesturbæ Reykjavíkur á laugardegi 28. ágúst 1982
           (english) Mela Rock was a concert that was held on Melavellinum in the west part of Reykjavik on Saturday August 28, 1982

photos @
http://www.bjork.com/ + http://www.bjorkish.net/ + other www.'s

please buy there albums + support these superb and unique icelandic/nordic artists @
http://www.bjork.com/ https://www.facebook.com/bjork https://www.youtube.com/user/bjorkdotcom
https://twitter.com/bjork https://soundcloud.com/bjork https://plus.google.com/+bjork
http://www.indian.co.uk/

edited + re-encoded to AAC-M4A [superiour björklossless sound] by
http://gudmundsdottirbjork.blogspot.com/